Anh - Việt - intention

cách phát âm
n. ý muốn, chủ tâm, chủ ý, mục đích

Anh - Anh - intention

cách phát âm
n. determination to do something in particular, plan; aim, goal, purpose; meaning, import, significance
n. intention, purpose, intent; design, motive

Anh - Pháp - intention

cách phát âm
n. intention; but, limite

Anh - Đức - intention

cách phát âm
n. Absicht; Ziel, Plan; Intension

Anh - Hindi - intention

cách phát âm
n. अभिप्राय, आशय, इरादा, मनसूबा, नीयत, लक्ष्य, प्रयोजन, मुद्दा

Anh - Indonesia - intention

cách phát âm
n. maksud, niat, tujuan, ujud, azam, intensi, kasad, karsa, pamrih, pengartian

Anh - Tiếng Ý - intention

cách phát âm
s. intenzione, intendimento, proposito

Anh - Ba Lan - intention

cách phát âm
n. zamiar, rozmysł, zamysł, planowanie, przedsięwzięcie, intencja

Anh - Bồ Đào Nha - intention

cách phát âm
s. intenção; objetivo, finalidade

Anh - Rumani - intention

cách phát âm
n. inerţie, plan, scop, ţel, concept, noţiune generală, idee generală, concepţie generală, cicatrizare {med.}

Anh - Nga - intention

cách phát âm
с. намерение, замысел, стремление, цель, намерение жениться, понятие, идея, виды

Anh - Tây Ban Nha - intention

cách phát âm
s. intención, conato, designio, intencionalidad, mentalidad, mente, meta, mira, objetivo, propósito, resolución

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - intention

cách phát âm
i. niyet, maksat, plan, amaç, gaye, kasıt, hedef, erek

Anh - Ukraina - intention

cách phát âm
n. мета, намір, інтенція, замір, умисел

Pháp - Anh - intention

cách phát âm
(f) n. intention, purpose, intent; design, motive

Đức - Anh - intention

cách phát âm
n. determination to do something in particular, plan; aim, goal, purpose; meaning, import, significance

Anh - Hà Lan - intention

cách phát âm
zn. bedoeling; doel; doelstelling

Anh - Hy Lạp - intention

cách phát âm
ουσ. πρόθεση

Pháp - Đức - intention

cách phát âm
n. absicht, intention, absichtlichkeit, patent

Pháp - Tiếng Ý - intention

cách phát âm
1. (plans) piano (m); progetto (m); intenzione (f)
2. (but) intento (m); intenzione (f); proposito (m); scopo (m); fine (m)

Pháp - Bồ Đào Nha - intention

cách phát âm
1. (plans) esquema (m); plano (m); intenção (f)
2. (but) intenção (f); intuito (m); meta (f); objetivo (m)

Pháp - Nga - intention

cách phát âm
n. желание (f), замысел (f), намерение (f), умысел (f), цель (f), тенденция (f), повод (f)

Pháp - Tây Ban Nha - intention

cách phát âm
1. (plans) esquema (f); plan (m); intención (f)
2. (but) intención (f); meta (f); objetivo (m); objeto (m)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - intention

cách phát âm
[la] niyet; dilek, arzu; maksat, amaç

Đức - Pháp - intention

cách phát âm
n. intention (f)

Đức - Tiếng Ý - intention

cách phát âm
n. intenzione (f)

Đức - Nga - intention

cách phát âm
n. намерение (f), интенция (f)

Đức - Tây Ban Nha - intention

cách phát âm
n. intención (f)

Đức - Thổ Nhĩ Kỳ - intention

cách phát âm
i. niyet (f), plan (f)

Pháp - Hà Lan - intention

cách phát âm
1. (plans) plan (n); opzet (n); intentie (f); voornemen (n)
2. (but) intentie (f); bedoeling (f); doel (n); doeleinde (n); voornemen (n)

Anh - Ả Rập - intention

cách phát âm
‏قصد، هدف، عزم، نية، سريرة طوية، تصميم، عمد قصد، همة، بهدف‏

Anh - Trung - intention

cách phát âm
(名) 意图, 目的, 意向; 意思, 含义; 求婚意图; 愈合

Anh - Trung - intention

cách phát âm
(名) 意圖, 目的, 意向; 意思, 含義; 求婚意圖; 癒合

Anh - Nhật - intention

cách phát âm
(名) 意図; 結婚の意志

Anh - Hàn - intention

cách phát âm
명. 의지, 의사, 의향, 계획, 의도; 의미, 취지, 중요

Đức - Trung - intention

cách phát âm
[die] pl.Intentionen 意图。目的。打算。愈合。


© dictionarist.com