Tây Ban Nha - Anh - interesante

cách phát âm
adj. interesting, absorbing; cool; refreshing

Tiếng Ý - Đức - interesante

cách phát âm
interessant

Tây Ban Nha - Pháp - interesante

cách phát âm
1. (general) intéressant
2. (consideración) intéressant; présentant de l'intérêt

Tây Ban Nha - Đức - interesante

cách phát âm
a. interessant, wichtig, bedeutsam, wissenswert

Tây Ban Nha - Nga - interesante

cách phát âm
adj. интересный, привлекательный

Tây Ban Nha - Hàn - interesante

cách phát âm
adj. 흥미있는, 재미 있는


© dictionarist.com