Bồ Đào Nha - Anh - isócrono

cách phát âm
adj. isochronal, equal in time; isochronous

Tây Ban Nha - Anh - isócrono

cách phát âm
adj. isochronous, isochronal, equal in time

Tây Ban Nha - Đức - isócrono

cách phát âm
a. isochron


dictionary extension
© dictionarist.com