Anh - Việt - jounce

cách phát âm
v. lắc, xóc nảy lên, động từ

Anh - Anh - jounce

cách phát âm
n. up and down movement, jolting movement, bounce, bump
v. move up and down, bounce, jolt, bump

Anh - Pháp - jounce

cách phát âm
n. ballottement; secousse; cahot
v. cahoter; ballotter; secouer

Anh - Đức - jounce

cách phát âm
n. Kringeln; Hüpfer; Sprung
v. rütteln, kringeln; hüpfen

Anh - Indonesia - jounce

cách phát âm
v. menggoyangkan, menggoncang, tergoyang-goyang, tergoncang-goncang

Anh - Tiếng Ý - jounce

cách phát âm
s. sballottamento; balzo
v. sballottare, scuotere

Anh - Bồ Đào Nha - jounce

cách phát âm
s. sacudidela, empurrão, puxão; salto; tropeço
v. sacudir (-se), empurrar; saltar, pular

Anh - Nga - jounce

cách phát âm
с. ударять, трясти
г. ударяться, трястись

Anh - Tây Ban Nha - jounce

cách phát âm
s. traqueo
v. sacudir

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - jounce

cách phát âm
f. sarsmak
i. sarsıntı, şok

Anh - Hà Lan - jounce

cách phát âm
zn. (doorheen)schudden; sprong
ww. schokken, geschud worden; dooreen schudden

Anh - Hy Lạp - jounce

cách phát âm
ουσ. τίναγμα
ρήμ. τινάσσομαι άνω και κάτω, τινάσσω άνω και κάτω

Anh - Trung - jounce

cách phát âm
(名) 摇动, 震动
(动) 震动, 颠簸; 使震动, 使颠簸

Anh - Trung - jounce

cách phát âm
(名) 搖動, 震動
(動) 震動, 顛簸; 使震動, 使顛簸

Anh - Nhật - jounce

cách phát âm
(動) ガタガタゆする
(名) 動揺

Anh - Hàn - jounce

cách phát âm
명. 동요
동. 덜컹덜컹 흔들다, 덜컹덜컹 흔들리다


dictionary extension

Thì của động từ

Present participle: jouncing
Present: jounce (3.person: jounces)
Past: jounced
Future: will jounce
Present conditional: would jounce
Present Perfect: have jounced (3.person: has jounced)
Past Perfect: had jounced
Future Perfect: will have jounced
Past conditional: would have jounced
© dictionarist.com