Bồ Đào Nha - Anh - jubilosamente

cách phát âm
adv. rejoicingly, joyfully

Tây Ban Nha - Anh - jubilosamente

cách phát âm
adv. jubilantly, joyfully

Tây Ban Nha - Đức - jubilosamente

cách phát âm
freudig, jubilierend

Tây Ban Nha - Hàn - jubilosamente

cách phát âm
adv. 기쁘게


dictionary extension
© dictionarist.com