Tây Ban Nha - Anh - latinoamericano

cách phát âm
adj. Latin American, of or pertaining to countries south of the United States

Tây Ban Nha - Pháp - latinoamericano

cách phát âm
1. (general) latino-américain; Latino-Américain
2. (etnología - hombre) Latino-Américain (m)

Tây Ban Nha - Đức - latinoamericano

cách phát âm
n. lateinamerikaner
a. lateinamerikanisch

Tây Ban Nha - Nga - latinoamericano

cách phát âm
adj. латиноамериканский

Tây Ban Nha - Hàn - latinoamericano

cách phát âm
adj. 라틴 아메리카의


dictionary extension
© dictionarist.com