Anh - Ukraina - law-breaker

cách phát âm
n. правопорушник

Anh - Ả Rập - law-breaker

cách phát âm
‏الخارق للقانون‏

Anh - Trung - law-breaker

cách phát âm
n. 坏人 (huaı4 ren2)

Anh - Trung - law-breaker

cách phát âm
n. 壞人 (huaı4 ren2)


© dictionarist.com