Tây Ban Nha - Anh - leño

cách phát âm
[leño (m)] n. log; billet

Tây Ban Nha - Pháp - leño

cách phát âm
(madera) bûche (f)

Tây Ban Nha - Đức - leño

cách phát âm
n. holzscheit, scheit, kloben, klotz, schiff, floß, dummkopf


dictionary extension
© dictionarist.com