Tây Ban Nha - Anh - lengüetazo

cách phát âm
[lengüetazo (m)] n. lick, act of drawing the tongue across a surface

Tây Ban Nha - Pháp - lengüetazo

cách phát âm
(acción) coup de langue

Tây Ban Nha - Đức - lengüetazo

cách phát âm
zungenschlag


dictionary extension
© dictionarist.com