Bồ Đào Nha - Anh - lerdo

cách phát âm
adj. sluggish, lethargic

Tây Ban Nha - Anh - lerdo

cách phát âm
adj. heavy, dull; slow; dim witted, dull-witted

Tây Ban Nha - Pháp - lerdo

cách phát âm
1. (caminar) traînant
2. (comportamiento) lourdaud

Tây Ban Nha - Đức - lerdo

cách phát âm
a. schwerfällig, schwer, stumpfsinnig, stumpf, dumm

Tây Ban Nha - Nga - lerdo

cách phát âm
adj. тупой

Tây Ban Nha - Hàn - lerdo

cách phát âm
adj. 똑똑치 않은, 바보의, 머리가 둔한


dictionary extension
© dictionarist.com