Tây Ban Nha - Anh - libreta

cách phát âm
n. notebook, blank book for writing in

Tây Ban Nha - Pháp - libreta

cách phát âm
1. (general) carnet (m)
2. (escritura) cahier (m)

Tây Ban Nha - Đức - libreta

cách phát âm
n. schreibheft, notizbuch, merkbuch, kontobuch, soldbuch

Tây Ban Nha - Nga - libreta

cách phát âm
n. тетрадь

Tây Ban Nha - Hàn - libreta

cách phát âm
n. 연습책


dictionary extension
© dictionarist.com