Tiếng Ý - Anh - lindo

cách phát âm
adj. tidy, trig, neat, clean, spick-and-span

Bồ Đào Nha - Anh - lindo

cách phát âm
adj. beautiful, fair

Tây Ban Nha - Anh - lindo

cách phát âm
adj. pretty, nice, beautiful

Tiếng Ý - Pháp - lindo

cách phát âm
1. (stanza) bien rangé; en bon ordre
2. (pulizia) propre
3. (casa) propre et net; en bon ordre; bien rangé 4. (abbigliamento) bien rangé; propre

Tiếng Ý - Đức - lindo

cách phát âm
adj. sauber, reinlich

Bồ Đào Nha - Pháp - lindo

cách phát âm
(bonito) beau; joli

Tây Ban Nha - Pháp - lindo

cách phát âm
1. (despectivo) charmant; beau; véritable
2. (tiempo) agréable; plaisant
3. (persona) attrayant; attirant; séduisant; ravissant; joli 4. (bonito) mignon; joli

Tây Ban Nha - Đức - lindo

cách phát âm
a. hübsch, niedlich, lieblich, nett, schön, süß

Tây Ban Nha - Nga - lindo

cách phát âm
adj. симпатичный, красивый

Đức - Trung - lindo

cách phát âm
LINDO (Linear,INteractive,and Discrete Optimizer)。一种好用的运筹学软件。

Tây Ban Nha - Hàn - lindo

cách phát âm
adj. 귀여운


© dictionarist.com