Bồ Đào Nha - Anh - logrado

cách phát âm
adj. disappointed, feeling sad due to unfulfilled expectations

Tây Ban Nha - Anh - logrado

cách phát âm
adj. effective; landed

Tây Ban Nha - Pháp - logrado

cách phát âm
(concluido) accompli; terminé; complété; réussi

Tây Ban Nha - Đức - logrado

cách phát âm
a. gelungen


© dictionarist.com