Anh - Việt - loot

cách phát âm
n. sự cướp bốc, đồ vật cướp được
v. cướp bốc

Anh - Anh - loot

cách phát âm
n. booty, spoil, plunder; money (Slang)
v. plunder, rob and destroy, steal, despoil
n. shoot, child, slip, set

Anh - Pháp - loot

cách phát âm
n. pillage; butin, fric; argent
v. saccager; piller; voler; détruire

Anh - Đức - loot

cách phát âm
n. Kriegsbeute, Beute; Knete (umgspr.), Zaster (umgspr.)
v. plündern, rauben

Anh - Hindi - loot

cách phát âm
n. लूट का माल, लूटमार
v. लूटना, लूट-पाट करना

Anh - Indonesia - loot

cách phát âm
n. barang rampasan, rampasan, barang gedoran, gedoran, bajakan, uang
v. merampas, merampok, menjarah

Anh - Tiếng Ý - loot

cách phát âm
s. (Mil) bottino, preda di guerra; profitti illeciti; (sl) denaro, (gerg) grana
v. (Mil) saccheggiare, mettere a sacco, depredare; portare via come bottino

Anh - Ba Lan - loot

cách phát âm
n. łupienie, łup, grabież
v. plądrować, łupić, złupić, szabrować, rozszabrować, ograbić, rozgrabić, zrabować, buszować

Anh - Bồ Đào Nha - loot

cách phát âm
s. saque, despojo, roubo
v. sacar, despojar, roubar

Anh - Rumani - loot

cách phát âm
n. jaf, pradă
v. jefui, prăda, devaliza

Anh - Nga - loot

cách phát âm
с. добыча, награбленное добро, деньги (сл.), незаконные доходы
г. грабить, уносить добычу

Anh - Tây Ban Nha - loot

cách phát âm
s. botín, pillaje, saqueo; piltrafa
v. pillar, piratear, saquear

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - loot

cách phát âm
f. yağmalamak
i. yağma, vurgun, talan, ganimet, kanunsuz kazanç

Anh - Ukraina - loot

cách phát âm
n. здобич, пограбування
v. грабувати, напліндрувати

Hà Lan - Anh - loot

cách phát âm
n. shoot, child, slip, set

Anh - Hà Lan - loot

cách phát âm
zn. buit, prooi
ww. plunderen, roven

Anh - Hy Lạp - loot

cách phát âm
ουσ. λεία, λάφυρο
ρήμ. συλώ

Hà Lan - Pháp - loot

cách phát âm
(plantkunde) pousse (f); jet (m); rejeton (m)

Anh - Ả Rập - loot

cách phát âm
‏غنيمة، مكاسب الموظفين غير المشروعة، المال المنهوب‏
‏سلب، نهب، غنم‏

Anh - Trung - loot

cách phát âm
(名) 战利品; 赃物; 掠夺物; 钱
(动) 抢劫, 洗劫; 强夺; 掠夺; 抢劫

Anh - Trung - loot

cách phát âm
(名) 戰利品; 贓物; 掠奪物; 錢
(動) 搶劫, 洗劫; 強奪; 掠奪; 搶劫

Anh - Nhật - loot

cách phát âm
(動) 略奪する
(名) 戦利品; 盗品; 略奪物; 不正利得

Anh - Hàn - loot

cách phát âm
명. 전리품, 약탈품; 돈 (속어)
동. 약탈하다, 훔치고 파괴하다


Thì của động từ

Present participle: looting
Present: loot (3.person: loots)
Past: looted
Future: will loot
Present conditional: would loot
Present Perfect: have looted (3.person: has looted)
Past Perfect: had looted
Future Perfect: will have looted
Past conditional: would have looted
© dictionarist.com