Pháp - Anh - mésentente

cách phát âm
(f) n. misunderstanding, cross purpose

Pháp - Đức - mésentente

cách phát âm
unstimmigkeit

Pháp - Nga - mésentente

cách phát âm
n. разногласие (f), нелады (f)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - mésentente

cách phát âm
[la] uyuşmazlık, geçimsizlik


dictionary extension
© dictionarist.com