Bồ Đào Nha - Anh - madurez

cách phát âm
(f) n. matureness, state of being completely developed, being ripe, being an adult

Tây Ban Nha - Anh - madurez

cách phát âm
n. matureness, state of being completely developed, being ripe, being an adult

Bồ Đào Nha - Pháp - madurez

cách phát âm
(geral) maturité (f)

Tây Ban Nha - Pháp - madurez

cách phát âm
1. (general) maturité (f)
2. (vino) maturité (f)
3. (desarrollo) âge adulte; maturité (f); âge mûr; âge d'homme; âge viril; état adulte

Tây Ban Nha - Đức - madurez

cách phát âm
n. reife, gesetztheit

Tây Ban Nha - Nga - madurez

cách phát âm
n. зрелость

Tây Ban Nha - Hàn - madurez

cách phát âm
n. 성숙


dictionary extension
© dictionarist.com