Tây Ban Nha - Anh - maniobra

cách phát âm
n. manoeuvring, maneuvering, handling, manoeuvre

Tây Ban Nha - Pháp - maniobra

cách phát âm
1. (militar) manœuvre (f)
2. (comportamiento) stratagème (m); truc (m)

Tây Ban Nha - Đức - maniobra

cách phát âm
n. handhabung, betätigung, bedienung, handgriff, manöver, operation, steuerung, übung, kniff, trick

Tây Ban Nha - Nga - maniobra

cách phát âm
n. управление, маневр

Tây Ban Nha - Hàn - maniobra

cách phát âm
n. 기동하기, 전술적 행동


dictionary extension
© dictionarist.com