Bồ Đào Nha - Anh - marido

cách phát âm
(m) n. man, mate; husband, lord; helpmate, helpmeet

Tây Ban Nha - Anh - marido

cách phát âm
n. husband; helpmate

Bồ Đào Nha - Pháp - marido

cách phát âm
1. (geral) mari (m)
2. (homem) époux (m)

Tây Ban Nha - Pháp - marido

cách phát âm
1. (general) mari (m)
2. (hombre) époux (m)

Tây Ban Nha - Đức - marido

cách phát âm
n. ehemann, ehegatte, gatte, mann

Tây Ban Nha - Nga - marido

cách phát âm
n. муж, супруг

Tây Ban Nha - Hàn - marido

cách phát âm
n. 남편


dictionary extension
© dictionarist.com