Anh - Việt - meaning

cách phát âm
a. có ý tốt, có hảo ý, đầy ý nghĩa

Anh - Anh - meaning

cách phát âm
n. definition; significance; intention; explanation
adj. having much significance; significant, important

Anh - Pháp - meaning

cách phát âm
n. signification; intention; sens
adj. significatif; éloquent; expressif

Anh - Đức - meaning

cách phát âm
[mean] v. meinen; bedeuten
n. Bedeutung; Absicht
adj. vielsagende Bedeutung; bedeutend

Anh - Hindi - meaning

cách phát âm
n. मतलब, माने, अर्थ, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य

Anh - Indonesia - meaning

cách phát âm
n. arti, maksud, makna, pengartian, ujud

Anh - Tiếng Ý - meaning

cách phát âm
s. significato; fine, scopo; eloquenza, espressività
agg. intenzionato; eloquente, espressivo, significativo

Anh - Ba Lan - meaning

cách phát âm
n. znaczenie, sens
a. znaczący

Anh - Bồ Đào Nha - meaning

cách phát âm
s. significado, sentido; intenção, propósito; definição, explicação
adj. significativo, expressivo

Anh - Rumani - meaning

cách phát âm
n. înţeles, sens, semnificaţie, intenţie, plan, scop
a. semnificativ, înţeles: cu înţeles

Anh - Nga - meaning

cách phát âm
с. значение, смысл, важность
прил. значительный, многозначительный, выразительный, значащий

Anh - Tây Ban Nha - meaning

cách phát âm
s. significado, acepción, contenido, proyección, sentido, significación, trasfondo; intención, propósito
adj. significativo; intencionado

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - meaning

cách phát âm
i. anlam, manâ, içerik, kasıt, amaç
s. niyetli, kasıtlı, manâlı, anlamlı

Anh - Ukraina - meaning

cách phát âm
n. зміст, значення, пуття, сенс, смисл
a. значущий, багатозначний

Anh - Hà Lan - meaning

cách phát âm
bn. veelbetekenend
zn. bedoeling, betekenis, doel, plan, strekking

Anh - Hy Lạp - meaning

cách phát âm
ουσ. έννοια, νόημα

Anh - Ả Rập - meaning

cách phát âm
‏مغزى، معنى، مدلول، مراد، إعتزام، مضمون‏

Anh - Trung - meaning

cách phát âm
(名) 意思; 意义, 重要性; 含义
(形) 意味深长的

Anh - Trung - meaning

cách phát âm
(名) 意思; 意義, 重要性; 含義
(形) 意味深長的

Anh - Nhật - meaning

cách phát âm
(形) 意味ありげな; 意図を持った
(名) 意味; 意図; 意義
(動) 意味する; …のつもりで言う; 意図する

Anh - Hàn - meaning

cách phát âm
명. 의미, 뜻; 의도; 설명
형. 의미 심장한, 눈초리 따위가 의미심장한; 중요한


© dictionarist.com