Bồ Đào Nha - Anh - medido

cách phát âm
adj. measured, deliberate

Tây Ban Nha - Anh - medido

cách phát âm
[medir] v. measure; gauge; span; meter

Tây Ban Nha - Pháp - medido

cách phát âm
(cantidad) mesuré

Tây Ban Nha - Đức - medido

cách phát âm
a. bemessen


dictionary extension
© dictionarist.com