Tây Ban Nha - Anh - mejora

cách phát âm
n. improvement, amelioration

Tây Ban Nha - Pháp - mejora

cách phát âm
1. (general) amélioration (f) 2. (adelanto) amélioration (f)
3. (general) progrès (m); avancement (m); progression (f) 4. (situación) amélioration (f); progrès (m)
5. (comportamiento) amélioration (f)

Tây Ban Nha - Đức - mejora

cách phát âm
n. verbesserung, besserung, vergütung, veredelung, melioration, aufbesserung, zuwendung, hebung

Tây Ban Nha - Hàn - mejora

cách phát âm
n. 이용, 전복


© dictionarist.com