Anh - Pháp - misplaced

cách phát âm
égaré

Anh - Đức - misplaced

cách phát âm
adj. unangebracht

Anh - Tây Ban Nha - misplaced

cách phát âm
extraviado, traspapelado, mal colocado

Anh - Trung - misplaced

cách phát âm
(形) 寄托错的; 错位的; 不合时宜的, 不得体的

Anh - Trung - misplaced

cách phát âm
(形) 寄託錯的; 錯位的; 不合時宜的, 不得體的

Anh - Hàn - misplaced

cách phát âm
형. 잘못 놓인, 잃어버린


© dictionarist.com