Pháp - Anh - mystère

cách phát âm
(m) n. mystery, enigma, riddle

Pháp - Đức - mystère

cách phát âm
n. mystifikation, geheimnis, dunkel, rätsel, mysterium

Pháp - Tiếng Ý - mystère

cách phát âm
1. (général) misteriosità {invariable}
2. (énigme) mistero (m); enigma (m)

Pháp - Bồ Đào Nha - mystère

cách phát âm
1. (général) mistério (m)
2. (énigme) mistério (m); enigma (m); quebra-cabeça (m)

Pháp - Nga - mystère

cách phát âm
n. тайна (m), таинственность (m), мистерия (m)

Pháp - Tây Ban Nha - mystère

cách phát âm
1. (général) misterio (m)
2. (énigme) misterio (m); enigma (m); acertijo (m)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - mystère

cách phát âm
[le] gizem, sır, esrar

Pháp - Hà Lan - mystère

cách phát âm
1. (général) raadselachtigheid (f); geheimzinnigheid (f)
2. (énigme) mysterie (n); raadsel (n); enigma (n)


dictionary extension
© dictionarist.com