Tây Ban Nha - Anh - niños

cách phát âm
[niños (mpl)] n. children

Tây Ban Nha - Nga - niños

cách phát âm
n. дети

Tây Ban Nha - Hàn - niños

cách phát âm
n. 아이들


dictionary extension
© dictionarist.com