Anh - Anh - numerate

cách phát âm
adj. able to comprehend and use numbers
v. count; reckon
v. number, count

Anh - Pháp - numerate

cách phát âm
v. dénombrer, compter

Anh - Đức - numerate

cách phát âm
adj. fähig Zahlen zu verstehen und benutzen
v. aufzählen

Anh - Hindi - numerate

cách phát âm
v. गिनना, गिनती करना, हिसाब लगाना

Anh - Indonesia - numerate

cách phát âm
v. menghitung

Anh - Tiếng Ý - numerate

cách phát âm
agg. che sa contare
v. enumerare, elencare

Anh - Bồ Đào Nha - numerate

cách phát âm
adj. capaz de compreender e usar números
v. numerar, enumerar; contar

Anh - Nga - numerate

cách phát âm
г. подсчитывать, считать, обозначать цифрами

Anh - Tây Ban Nha - numerate

cách phát âm
v. numerar, contar, renumerar

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - numerate

cách phát âm
f. numaralamak, numara vermek, rakamları okumak

Anh - Ukraina - numerate

cách phát âm
v. підраховувати, обчислювати

Anh - Hà Lan - numerate

cách phát âm
ww. opnoemen, opsommen

Anh - Hy Lạp - numerate

cách phát âm
ρήμ. που ξέρει αρίθμηση, αριθμώ

Anh - Ả Rập - numerate

cách phát âm
‏أحصى‏
‏عرف العد‏

Anh - Trung - numerate

cách phát âm
(动) 数, 读, 计算

Anh - Trung - numerate

cách phát âm
(動) 數, 讀, 計算

Anh - Nhật - numerate

cách phát âm
(動) 数え上げる; 読む
(形) 算数ができる

Anh - Hàn - numerate

cách phát âm
형. 이수계의, 이수계의 지식이 있는, 문과계에 대하여 이수계의, 문과계에 대하여 이수계의 지식이 있는


dictionary extension

Thì của động từ

Present participle: numerating
Present: numerate (3.person: numerates)
Past: numerated
Future: will numerate
Present conditional: would numerate
Present Perfect: have numerated (3.person: has numerated)
Past Perfect: had numerated
Future Perfect: will have numerated
Past conditional: would have numerated
© dictionarist.com