Tây Ban Nha - Anh - nutrición

cách phát âm
n. nurture, nourishment, nutrition

Tây Ban Nha - Đức - nutrición

cách phát âm
n. ernährung, kost

Tây Ban Nha - Nga - nutrición

cách phát âm
n. питание

Tây Ban Nha - Hàn - nutrición

cách phát âm
n. 식사, 자양물


dictionary extension
© dictionarist.com