Tây Ban Nha - Anh - oprobio

cách phát âm
n. opprobrium, ignominy, disgrace, shame

Tây Ban Nha - Pháp - oprobio

cách phát âm
1. (general) honte (f)
2. (público) opprobre (m){formal}; scandale public

Tây Ban Nha - Đức - oprobio

cách phát âm
n. schande, schimpf, schmach, unglimpf

Tây Ban Nha - Nga - oprobio

cách phát âm
n. бесчестье, позор

Tây Ban Nha - Hàn - oprobio

cách phát âm
n. 치욕, 수치, 오명


© dictionarist.com