Tây Ban Nha - Anh - orgánico

cách phát âm
[orgánico] adj. organic, characteristic of or pertaining to living organisms

Tây Ban Nha - Pháp - orgánico

cách phát âm
(general) organique

Tây Ban Nha - Đức - orgánico

cách phát âm
a. organisch

Tây Ban Nha - Nga - orgánico

cách phát âm
adj. органический

Tây Ban Nha - Hàn - orgánico

cách phát âm
adj. 유기체적, 장기의


dictionary extension
© dictionarist.com