Tiếng Ý - Anh - organismo

cách phát âm
n. organism, body, system, organization

Bồ Đào Nha - Anh - organismo

cách phát âm
(m) n. organism, body; organization

Tây Ban Nha - Anh - organismo

cách phát âm
n. organism; body; organization; system

Tiếng Ý - Pháp - organismo

cách phát âm
1. (istituzione) organisme (m)
2. (biologia) organisme (m)

Tiếng Ý - Đức - organismo

cách phát âm
n. organismus, körper, lebewesen

Bồ Đào Nha - Pháp - organismo

cách phát âm
(biologia) organisme (m)

Tây Ban Nha - Pháp - organismo

cách phát âm
1. (institución) organisme (m)
2. (biología) organisme (m)

Tây Ban Nha - Đức - organismo

cách phát âm
n. organismus, verband, körperschaft, gremium, apparat

Tây Ban Nha - Nga - organismo

cách phát âm
n. организация, организм

Tây Ban Nha - Hàn - organismo

cách phát âm
n. 결성, 유기체


dictionary extension
© dictionarist.com