Tây Ban Nha - Anh - palmera

cách phát âm
n. palm, palm tree

Tây Ban Nha - Pháp - palmera

cách phát âm
(botánica - árbol) palmier (m)

Tây Ban Nha - Đức - palmera

cách phát âm
n. dattelpalme, palme, schweinsohr

Tây Ban Nha - Nga - palmera

cách phát âm
n. пальма: финиковая пальма

Tây Ban Nha - Hàn - palmera

cách phát âm
n. 대추나무


dictionary extension
© dictionarist.com