Tiếng Ý - Anh - pandemonio

cách phát âm
n. pandemonium, rumpus, bedlam

Tây Ban Nha - Anh - pandemonio

cách phát âm
n. pandemonium, uproar, turmoil

Tiếng Ý - Pháp - pandemonio

cách phát âm
(manicomio) charivari (m); tohu-bohu (m); tapage (m)

Tây Ban Nha - Đức - pandemonio

cách phát âm
n. pandämonium


dictionary extension
© dictionarist.com