Từ điển Tiếng Pháp-Tiếng Anh

Ví dụ câu, đồng nghĩa...

PhápAnh
Công cụ:
Nhấn đúp vào một từ để xem bản dịch của từ đó trong cửa sổ từ điển popup: Thêm Dictionarist vào Google Chrome
Tìm kiếm Dictionarist bằng một từ khóa: Thêm Dictionarist vào trình tìm kiếm của bạn
Từ điển tiếng Việt:
Anh-Việt, Việt-Anh
© dictionarist.com