substrat ở Tiếng Đức

cách phát âm
n. substrat, substratum

substrat ở Tiếng Đức

cách phát âm
n. substrat (m)


dictionary extension
© dictionarist.com