Tây Ban Nha - Anh - placentero

cách phát âm
adj. delectable, pleasurable

Tây Ban Nha - Pháp - placentero

cách phát âm
1. (tiempo) agréable; plaisant
2. (hecho) agréable; plaisant; charmant

Tây Ban Nha - Đức - placentero

cách phát âm
a. behaglich, beglückend, genussreich, wohlgefällig

Tây Ban Nha - Nga - placentero

cách phát âm
adj. приятный

Tây Ban Nha - Hàn - placentero

cách phát âm
adj. 잘 생긴, 귀여운


© dictionarist.com