Tây Ban Nha - Anh - portavoz

cách phát âm
n. spokesman; spokesperson

Tây Ban Nha - Đức - portavoz

cách phát âm
n. sprachrohr, sprecher, wortführer, obmann

Tây Ban Nha - Nga - portavoz

cách phát âm
n. рупор, мегафон

Tây Ban Nha - Hàn - portavoz

cách phát âm
n. 확성기, 송화관


© dictionarist.com