Bồ Đào Nha - Anh - previamente

cách phát âm
adv. hitherto, previously

Tây Ban Nha - Anh - previamente

cách phát âm
adv. anteriorly, previously

Bồ Đào Nha - Pháp - previamente

cách phát âm
(tempo) auparavant; antérieurement

Tây Ban Nha - Pháp - previamente

cách phát âm
(tiempo) au préalable; à l'avance; d'avance; par avance

Tây Ban Nha - Đức - previamente

cách phát âm
adv. vorher, zuvor, erst

Tây Ban Nha - Hàn - previamente

cách phát âm
adv. 미리


dictionary extension
© dictionarist.com