Tây Ban Nha - Anh - pronunciación

cách phát âm
n. pronunciation, utterance, delivery

Tây Ban Nha - Pháp - pronunciación

cách phát âm
1. (palabras) prononciation (f)
2. (articulación) prononciation (f); articulation (f)

Tây Ban Nha - Đức - pronunciación

cách phát âm
n. aussprache, sprechen

Tây Ban Nha - Nga - pronunciación

cách phát âm
n. произношение

Tây Ban Nha - Hàn - pronunciación

cách phát âm
n. 발음, 음


dictionary extension
© dictionarist.com