Bồ Đào Nha - Anh - pundonor

cách phát âm
n. dignity, honor, pride; self-esteem

Tây Ban Nha - Anh - pundonor

cách phát âm
n. pride, self-respect, self-esteem

Tây Ban Nha - Đức - pundonor

cách phát âm
n. ehrgefühl, ehrensache


© dictionarist.com