Tây Ban Nha - Anh - puntual

cách phát âm
adj. prompt, punctual

Tây Ban Nha - Pháp - puntual

cách phát âm
(tiempo) ponctuel

Tây Ban Nha - Đức - puntual

cách phát âm
a. pünktlich, richtig, genau

Tây Ban Nha - Nga - puntual

cách phát âm
adj. точный

Tây Ban Nha - Hàn - puntual

cách phát âm
adj. 꼼꼼한


© dictionarist.com