Bồ Đào Nha - Anh - rítmico

cách phát âm
adj. mensurable; numerous; rhythmic, swinging

Tây Ban Nha - Anh - rítmico

cách phát âm
adj. rhythmical, rhythmic, having a regular beat

Bồ Đào Nha - Pháp - rítmico

cách phát âm
(geral) rythmique; cadencé

Tây Ban Nha - Pháp - rítmico

cách phát âm
(general) rythmique; cadencé

Tây Ban Nha - Đức - rítmico

cách phát âm
a. rhythmisch, taktmäßig

Tây Ban Nha - Hàn - rítmico

cách phát âm
adj. 율동적인


dictionary extension
© dictionarist.com