Anh - Việt - reasoning

cách phát âm
n. lý luận, nghị luận, suy đoán, biện luận, kết luận

Anh - Anh - reasoning

cách phát âm
n. process of drawing conclusions, process of making inferences through logical thinking

Anh - Pháp - reasoning

cách phát âm
n. raisonnement, dialectique; pensée, bon sens; argument

Anh - Đức - reasoning

cách phát âm
[reason] v. denken; behaupten; begründen
n. Denken; Beweisführung, Folgerung, Argumentation

Anh - Hindi - reasoning

cách phát âm
n. विवेक बुद्धि, विचार
a. विवेक बुद्धि का, विचार का

Anh - Indonesia - reasoning

cách phát âm
n. pemikiran, pertimbangan

Anh - Tiếng Ý - reasoning

cách phát âm
s. raziocinio, uso della ragione; ragionamento, argomentazione

Anh - Ba Lan - reasoning

cách phát âm
n. rozumowanie, rezonerstwo, wywód, argumentacja, mędrkostwo
a. myślący, rezonerski

Anh - Bồ Đào Nha - reasoning

cách phát âm
s. raciocínio, argumento, pensamento, conclusão

Anh - Rumani - reasoning

cách phát âm
n. argumentare, raţionare, raţionament, discuţie

Anh - Nga - reasoning

cách phát âm
с. рассуждение, размышление, логический ход мысли, аргументация, объяснения

Anh - Tây Ban Nha - reasoning

cách phát âm
s. razonamiento, argumento, considerando, contención, fundamentación, raciocinación

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - reasoning

cách phát âm
s. düşünce, mantık
i. muhakeme, mantıklı düşünme, usavurma, tümevarım, nedenler, kanıtlar

Anh - Ukraina - reasoning

cách phát âm
n. обгрунтування, аргументація
a. мислячий

Anh - Hà Lan - reasoning

cách phát âm
zn. redenering

Anh - Hy Lạp - reasoning

cách phát âm
ουσ. συλλογισμός, αιτιολογία, λογική

Anh - Ả Rập - reasoning

cách phát âm
‏تفكير، إستنتاج، حجة، برهان، منطق‏

Anh - Trung - reasoning

cách phát âm
(名) 推论, 论证, 推理

Anh - Trung - reasoning

cách phát âm
(名) 推論, 論證, 推理

Anh - Nhật - reasoning

cách phát âm
(名) 推理; 理論; 推理力
(動) 論じる; 説得する

Anh - Hàn - reasoning

cách phát âm
명. 추리, 추론, 결론을 일끌어 내는 과정


© dictionarist.com