Tây Ban Nha - Anh - rebelión

cách phát âm
n. insurrection, rebellion, revolt

Tây Ban Nha - Pháp - rebelión

cách phát âm
(general) rébellion (f); révolte (f)

Tây Ban Nha - Đức - rebelión

cách phát âm
n. aufruhr, aufstand, empörung, rebellion

Tây Ban Nha - Nga - rebelión

cách phát âm
n. восстание, мятеж

Tây Ban Nha - Hàn - rebelión

cách phát âm
n. 모반


dictionary extension
© dictionarist.com