Bồ Đào Nha - Anh - recíproca

cách phát âm
n. reciprocal, complement

Tây Ban Nha - Anh - recíproca

cách phát âm
n. reciprocal

Tây Ban Nha - Hàn - recíproca

cách phát âm
n. 역수


dictionary extension
© dictionarist.com