Tây Ban Nha - Anh - recuento

cách phát âm
n. scrutinizing, count, re-count

Tây Ban Nha - Pháp - recuento

cách phát âm
(número) deuxième compte (m); nouveau dépouillement (m)

Tây Ban Nha - Đức - recuento

cách phát âm
n. zählung, abzählen, auszählen

Tây Ban Nha - Nga - recuento

cách phát âm
n. пересчет, учет

Tây Ban Nha - Hàn - recuento

cách phát âm
n. 계산


dictionary extension
© dictionarist.com