Bồ Đào Nha - Anh - referido

cách phát âm
adj. referred to, mentioned, indicated

Tây Ban Nha - Anh - referido

cách phát âm
adj. referred to, mentioned, indicated

Bồ Đào Nha - Pháp - referido

cách phát âm
(geral) précédent

Tây Ban Nha - Đức - referido

cách phát âm
genannt, erwähnt


dictionary extension
© dictionarist.com