Tây Ban Nha - Anh - regocijado

cách phát âm
adj. merry, gleeful, jolly

Tây Ban Nha - Pháp - regocijado

cách phát âm
(estado mental) comblé de joie; ravi

Tây Ban Nha - Đức - regocijado

cách phát âm
a. erfreut, froh, lustig, fröhlich

Tây Ban Nha - Nga - regocijado

cách phát âm
adj. веселый

Tây Ban Nha - Hàn - regocijado

cách phát âm
adj. 명랑한, 즐거운


© dictionarist.com