Tây Ban Nha - Anh - reluciente

cách phát âm
adj. shimmering, aglimmer; oriental

Tây Ban Nha - Pháp - reluciente

cách phát âm
(luz) luisant; brillant; étincelant

Tây Ban Nha - Đức - reluciente

cách phát âm
a. glänzend, leuchtend, blank, blitzblank

Tây Ban Nha - Nga - reluciente

cách phát âm
adj. блестящий

Tây Ban Nha - Hàn - reluciente

cách phát âm
adj. 빛나는


dictionary extension
© dictionarist.com