Tây Ban Nha - Anh - renovación

cách phát âm
n. renewal, renovation

Tây Ban Nha - Đức - renovación

cách phát âm
n. erneuerung, auffrischung, wiedereinführung, renovierung, renovation

Tây Ban Nha - Nga - renovación

cách phát âm
n. обновление

Tây Ban Nha - Hàn - renovación

cách phát âm
n. 새롭게 하기, 변혁, 일신


dictionary extension
© dictionarist.com