Pháp - Anh - rima

cách phát âm
n. Rima, female first name

Tiếng Ý - Anh - rima

cách phát âm
n. rhyme, rime, poetry, rhymed verses

Bồ Đào Nha - Anh - rima

cách phát âm
n. clink, catchword, headword, pile, rhvme

Rumani - Anh - rima

v. rhyme, root

Tây Ban Nha - Anh - rima

cách phát âm
n. rhym e, rime

Tiếng Ý - Pháp - rima

cách phát âm
(poesia) rime (f)

Tiếng Ý - Đức - rima

cách phát âm
n. reim

Bồ Đào Nha - Pháp - rima

cách phát âm
(poesia) rime (f)

Tây Ban Nha - Pháp - rima

cách phát âm
(poesía) rime (f)

Tây Ban Nha - Đức - rima

cách phát âm
n. reim

Tây Ban Nha - Nga - rima

cách phát âm
n. рифма

Tây Ban Nha - Hàn - rima

cách phát âm
n. 운


dictionary extension
© dictionarist.com