Bồ Đào Nha - Anh - robustez

cách phát âm
n. hardiness; force, lustiness; strength, vigor

Tây Ban Nha - Anh - robustez

cách phát âm
n. stockiness, lustiness, hardiness

Bồ Đào Nha - Pháp - robustez

cách phát âm
1. (gente) robustesse (f)
2. (objetos) robustesse (f); solidité (f)

Tây Ban Nha - Pháp - robustez

cách phát âm
1. (gente) robustesse (f)
2. (objetos) robustesse (f); solidité (f)

Tây Ban Nha - Đức - robustez

cách phát âm
n. kraft, stärke, rüstigkeit, stämmigkeit, robustheit, urwüchsigkeit

Tây Ban Nha - Nga - robustez

cách phát âm
n. мощь

Tây Ban Nha - Hàn - robustez

cách phát âm
n. 대담, 세기


dictionary extension
© dictionarist.com